All for Joomla The Word of Web Design

Yazar Arşivleri: admin

UHUD DAĞI ve ŞEHİTLİĞİ

Hicretin ikinci yılında Mekke müşrikleriyle Medine’deki Müslümanlar karşı karşıya gelmiş, Bedir savaşında müşrikler ağır bir yenilgiye uğramışlardı. Mekke müşrikleri bu savaşın intikamını almak istiyorlardı. Bedir’den bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayıp Müslümanların üzerine yürüdüler. Hz. Peygamber müşrikleri Medine’de karşılamak istiyordu ancak ashabın gençleri şehir dışında çarpışmak konusunda ısrar ettiler. Yapılan istişare sonucunda müşriklerle şehir dışında savaşma […]

MESCİD-İ KIBLETEYN

Müslümanlar Medine’de Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılıyorlardı. Buradaki bir kısım Yahudiler “Muhammed ve ashabı hem bizim dinimize inanmıyorlar, hem de bizim kıblemize doğru ibadet ediyorlar…” gibi alaycı sözler söylüyorlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Yüce Allah’tan kıblenin değiştirilmesini temenni etmiş ve yüzünü semaya çevirip bu hususta gelecek haberi beklemiştir. Yüce Allah, Resulünün bu isteğine hicretin 16. […]

HENDEK HARBİ ve YEDİ MESCİDLER

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı son saldırısı 627 yılında gerçekleşen Hendek harbinde olmuştur. Allah Resulü müşriklerin toplu haldeki bu saldırılarını önlemek için Medine’nin etrafına hendek kazdırmış, bu sebeple tarihte bu olaya Hendek savaşı denilmiştir. Kureyşliler Müslümanlara topyekûn bir saldırı hazırlığı yapmış, bunun için diğer kabileleri de yanlarına çağırmıştı. Müşrik Arap kabilelerinden Gatafan, Fezâre, Süleym, Kinâne ve […]

KUBA MESCİDİ ( İslam’ın İlk Mescidi )

Hz. Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret edince Medine’ye varmadan önce Kuba’da konaklamıştır. Peygamberimiz burada 14 gün kalmıştır. Kuba Mescidi Hz. Muhammed’in Medine’ye gelişinde, kendisini Müslümanların coşkuyla karşıladıkları bölgede yer almaktadır. Hz. Peygamber Mekke’den ayrılırken kendi yatağına bıraktığı Hz. Ali, Allah Resulü’nün ardından gizlice şehirden çıkıp Kuba’ya geldi ve burada Hz. Peygamber’le buluştu. Hz. Ali ile birlikte […]

CENNET-ÜL BAKİ

Hicretin ikinci yılında Mekke müşrikleriyle Medine’deki Müslümanlar karşı karşıya gelmiş, Bedir savaşında müşrikler ağır bir yenilgiye uğramışlardı. Mekke müşrikleri bu savaşın intikamını almak istiyorlardı. Bedir’den bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayıp Müslümanların üzerine yürüdüler. Cennet-ül Baki Medine’nin güneydoğusunda Mescid-i Nebevi’nin yanında bulunmaktadır. Hz. Peygamber tarafından mezarlık olarak kullanılmasına karar verilmeden önce burası “garkad” adı verilen bir […]

MÜZDELİFE

Müzdelife Hac’da Arafat vakfesinin ardından ikinci vakfenin yapıldığı Arafat ve Mina arasında yer alan bir yerdir. Arafat’ta vakfe yapan Hacılar güneş battıktan sonra oradan ayrılıp Müzdelife’ye gelirler. Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirirler. Hz. Peygamber, Arafat’tan dönünce Müzdelife’de akşam namazı ile yatsı namazını birleştirip kıldırmıştır. Bu yüzden Hacılar da Arafat’tan gelirken akşam namazını […]

MİNA

Mina, Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Harâm’ın yaklaşık 7 km. kuzeydoğusunda ve Harem sınırları içinde bulunur. Burası şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin yapıldığı yerdir. Mina aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.s) ile Medineliler arasındaki Akabe görüşmelerinin gerçekleştiği yerdir. Allah Resulü İslam dinini daha rahat tebliğ edeceği bir yer arıyordu. Özellikle hac […]

NUR DAĞI VE HİRA MAĞARASI

Hz. Peygamber’e peygamberliğin verildiği ve ilk vahyi aldığı Hira Mağarası, Nur Dağı’nda bulunmaktadır. Hz. Muhammed henüz peygamber olmadan önce bu mağarada inzivâya çekiliyor, tefekküre dalıyordu. Yüce Allah onu peygamberliğe hazırlıyor, ona yalnızlığı sevdiriyordu. Allah Resulü (sas) sık sık buraya gelip ibadet ediyordu. Burası son peygamberin vahye muhatap olacağı yerdi. Nur Dağı’ndan indikten sonra evine gitmeden […]

CİN MESCİDİ

Bu mescid Harem-i şerif’in yaklaşık 2 km. kuzeyinde bulunan bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Peygamberimiz insanlara ve cinlere İslam’ı tebliğ etmek için gönderilmişti. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle açıklanır: “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım”(Zariyat, 56). Hz. Peygamber cinlere vahiy tebliğ etmek için Kur’an okumuştur. Onlar da okunan ayetleri dinlemiş, […]

CENNET-ÜL MUALLÂ ( Mekke Mezarlığı )

Hz. Peygamber’in akrabalarının medfun olduğu Cennet-ül Muallâ, Mescid-i Haram’ın yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alır. Mescid-i Cin’in yakında bulunan bu yer, Hacûn diye geçmektedir. Bu kabristan cahiliye döneminde de mezarlık olarak kullanılmaktadır. Burada Sevgili Peygamberimizin dedelerinden Kusay ve Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, küçük yaşta ölen oğulları Kasım ve Abdullah ve birçok sahabinin kabirleri bulunmaktadır. Allah […]