All for Joomla The Word of Web Design

HENDEK HARBİ ve YEDİ MESCİDLER

Benî Nadir yahûdileri, yaptıkları antlaşmaları çiğnedikleri için Peygamberimiz tarafından sürgün edilmişlerdi. Onların entrikaları ile Kureyş, Gatafan ve Benî Esed gibi düşman gruplarının oluşturdukları 24.000 kişilik bir ordu Medîne üzerine yürüdü.


İran asıllı Hz. Selman’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Peygamberimiz, hendekler kazarak ve bu hendeklerin gerisinde mevzilenerek düşman ordusunu karşıladı. Sağnaklar halinde akan düşman hendekleri aşamadı. Aşma girişimleri püskürtüldü. 20 -22 gün süren muhasara sırasında Peygamberimiz’le yaptıkları güvenlik antlaşmalarını çiğneyen Benî Kureyza yahûdileri de Müslümanları arkadan vurmaya çalıştılar. Müslüman kadınlar ve çocukların korunduğu kalelere saldırdılar. Mevsim kıştı. Hendekleri aşamayan düşman güçler kalblerine çöken yılgınlığa ve kamplarını alt-üst eden kavurucu rüzgarlara dayanamayarak dağılıp çekildiler. Kur’ân-ı Kerîm’de Ahzap sûresinin 9. âyetinde bu duruma şöylece işaret buyrulur: Ey îman edenler! Allâh’ın üzerimize olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman size ordular saldırmıştı da biz de onların üzerine bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allâh yaptıklarımızı görmektedir. Muhasaranın şiddetlendiği günlerde Hz. Peygamberin Medîne’nin ürünlerinin üçte birini vererek Gatafanı yanlarına çekmek istedi. Bu amaçla görüşlerine başvurduğu Sa’d b. Ubade gibi Ensarın temsilcileri, İslâmî izzet içinde böyle bir zillete katlanamayacaklarını beyanla rıza göstermediler. Düşman güçlerin çekilmesinden sonra Medîne’ye döner dönmez Peygamberimiz hiyanet ederek Müslümanları arkadan vuran Benî Kureyza Yahudileri üzerine yürüdü. Bir ay süren muhasaradan sonra bir çıkış yolu bulamayacaklarını anlayan yahûdiler, eski müttefikleri Evs’in reisi Sa’d b. Muaz’ın hakemliğini kabul ettiler. Sa’d onları Tevrat’ın Tensiye kitabının, “Tanrınız Rab kenti elinize teslim edince orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin” anlamındaki yirminci babanın 13. cümlesine göre yargıladı. Verilen hükümle biri kadın dörtyüz kadar yahûdi muharip ölüme mahkum edildi ve bu ceza uygulandı. Günümüzde ziyaret edilmekte olan Yedi Mescitler daha sonraları Hendek Harbinin cereyan ettiği değişik noktalara muhtelif isimlere inşa edilmiş mescitlerden oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir