All for Joomla The Word of Web Design

HENDEK HARBİ ve YEDİ MESCİDLER

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı son saldırısı 627 yılında gerçekleşen Hendek harbinde olmuştur. Allah Resulü müşriklerin toplu haldeki bu saldırılarını önlemek için Medine’nin etrafına hendek kazdırmış, bu sebeple tarihte bu olaya Hendek savaşı denilmiştir.


Kureyşliler Müslümanlara topyekûn bir saldırı hazırlığı yapmış, bunun için diğer kabileleri de yanlarına çağırmıştı. Müşrik Arap kabilelerinden Gatafan, Fezâre, Süleym, Kinâne ve Sakîf gibi çeşitli kabileler onlara katılmıştı. Yahudi kabilelerde de onlara destek vermiş, daha önce Medine’den sürülen Benî Nadîr ile o sırada Medine’de bulunan Benî Kurayza müşriklere yardım edeceğini bildirmişti. Tüm bu güçlerin oluşturduğu ittifak Müslümanlarla savaşmak için yola çıkmışlardı. Bu sebeple Hendek savaşına “Ahzâb” (gruplar, zümreler) Gazvesi de denilmiştir.


Savaşın çıkış sebebiyle ilgi Benî Nadir yahûdilerinin Mekke müşriklerini Müslümanlar aleyhine kışkırtmasından da bahsedilir. Bu kabilenin ileri gelenleri Mekke’ye giderek Kureyş liderleriyle görüşmüş ve onları Müslümanlarla savaşmaya ikna etmişlerdi. Müslümanlar bu orduyu şehirde kalarak karşılayacaklardı. Hz. Peygamber ashabıyla yaptığı istişare sonucunda Selmân-i Fârisî’nin tavsiyesine uyarak Medine’nin kuzey kısmına hendek kazılmasına karar verdi.


Hz. Peygamber’in de hendeğin kazılmasında bizzat çalışmıştı. Birkaç hafta içinde şehrin kuzeyinde kazılan yaklaşık 5,5 km. uzunlukta, 9 metre genişlikte ve 4,5 metre derinlikte hendek tamamlanandı.


Müşrik ordularının genel kumandanlığını Ebû Süfyân b. Harb yapıyordu. Toplam sayıları 10.000’nin üzerindeydi. Müslümanlar ise 3000 civarındaydı. Düşman kuvvetleri Medine’ye ulaştığında karargâhını şehrin kuzeyinde Uhud savaşının yapıldığı alanda kurdu. Bu ordular Medine’ye gelip daha önce hiç karşılaşmadıkları hendeği görünce şaşırıp kaldılar. Yaklaşık yirmi gün kadar süren kuşatma sırasında bazı küçük çatışmalar oldu ancak müşrikler bir sonuç alamadı. Git gide hava iyice soğuduğundan dolayı müşrikler zor durumda kalmıştı ve akabinde çıkan şiddetli bir fırtına onların çadırlarını alt üst etti. Müşrikler bu durum karşısında paniğe kapılıp geri döndüler.


Kur’ân-ı Kerîm’de Ahzap sûresinin 9. âyetinde yaşananlar şöyle anlatılır: “Ey îman edenler! Allâh’ın üzerimize olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman size ordular saldırmıştı da biz de onların üzerine bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allâh yaptıklarınızı görmektedir.” (Ahzab, 33,9)


Düşman güçleri Medîne’ye dönünce Peygamberimiz kendilerine ihanet eden ve Müslümanları arkadan vuran Benî Kureyza Yahudileri’nden hesap sormak için onları muhasara etti. Bir ay süren bu muhasaranın ardınlar Benî Kureyza Yahudileri teslim oldular ve Hz. Peygamber onları cezalandırdı.


Günümüzde Hendek savaşında kazılan hendek kapanmış vaziyettedir. Medine’de ziyaret edilen Yedi Mescitler, Hendek Harbi’nin cereyan ettiği değişik noktalara muhtelif isimlere inşa edilmiş mescitlerden oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir