All for Joomla The Word of Web Design

Kategori Arşivleri: Hac Mekke Ziyaret

MÜZDELİFE

Müzdelife Hac’da Arafat vakfesinin ardından ikinci vakfenin yapıldığı Arafat ve Mina arasında yer alan bir yerdir. Arafat’ta vakfe yapan Hacılar güneş battıktan sonra oradan ayrılıp Müzdelife’ye gelirler. Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirirler. Hz. Peygamber, Arafat’tan dönünce Müzdelife’de akşam namazı ile yatsı namazını birleştirip kıldırmıştır. Bu yüzden Hacılar da Arafat’tan gelirken akşam namazını […]

MİNA

Mina, Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Harâm’ın yaklaşık 7 km. kuzeydoğusunda ve Harem sınırları içinde bulunur. Burası şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin yapıldığı yerdir. Mina aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.s) ile Medineliler arasındaki Akabe görüşmelerinin gerçekleştiği yerdir. Allah Resulü İslam dinini daha rahat tebliğ edeceği bir yer arıyordu. Özellikle hac […]

NUR DAĞI VE HİRA MAĞARASI

Hz. Peygamber’e peygamberliğin verildiği ve ilk vahyi aldığı Hira Mağarası, Nur Dağı’nda bulunmaktadır. Hz. Muhammed henüz peygamber olmadan önce bu mağarada inzivâya çekiliyor, tefekküre dalıyordu. Yüce Allah onu peygamberliğe hazırlıyor, ona yalnızlığı sevdiriyordu. Allah Resulü (sas) sık sık buraya gelip ibadet ediyordu. Burası son peygamberin vahye muhatap olacağı yerdi. Nur Dağı’ndan indikten sonra evine gitmeden […]

CİN MESCİDİ

Bu mescid Harem-i şerif’in yaklaşık 2 km. kuzeyinde bulunan bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Peygamberimiz insanlara ve cinlere İslam’ı tebliğ etmek için gönderilmişti. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle açıklanır: “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım”(Zariyat, 56). Hz. Peygamber cinlere vahiy tebliğ etmek için Kur’an okumuştur. Onlar da okunan ayetleri dinlemiş, […]

CENNET-ÜL MUALLÂ ( Mekke Mezarlığı )

Hz. Peygamber’in akrabalarının medfun olduğu Cennet-ül Muallâ, Mescid-i Haram’ın yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alır. Mescid-i Cin’in yakında bulunan bu yer, Hacûn diye geçmektedir. Bu kabristan cahiliye döneminde de mezarlık olarak kullanılmaktadır. Burada Sevgili Peygamberimizin dedelerinden Kusay ve Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, küçük yaşta ölen oğulları Kasım ve Abdullah ve birçok sahabinin kabirleri bulunmaktadır. Allah […]

ARAFAT

Arafat, Haccın rükünlerinden olan Arafat vakfesinin yapıldığı yerdir. Arafat Mekke’nin 21 km. doğusunda, Tâif dağ yolu üzerinde ova görünüşünde düz bir alandır. Doğu, kuzey ve güneyindeki dağlar bu ovayı kuşatmış, bu dağlardan Arafat’a bitişik olanlar Arafat’tan sayılmıştır. En uç noktaları arasında doğudan batıya 6,5 km., kuzeyden güneye de 11-12 km. uzunlukta olan bu yerin tamamı […]

SEVR DAĞI ( Sevr Mağarası )

Sevr Dağı, Peygamber Efendimiz ile Hz. Ebubekir’in Mekke’den Medine’ye hicret ederlerken gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır. Konum itibariye Mekke’nin güneyinde Kâbe’ye yaklaşık 4 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Bu dağın yüksekliği 500 m. civarındadır. Mekke müşrikleri Dârün’n-Nedve’de toplanarak Hz. Peygamber’i öldürme kararı alınca Sevgili Peygamberimiz, arkadaşı Hz. Ebubekir ile birlikte hicret için gece vakti yola çıkmışlardır. Müşriklerin kendilerini […]