Dini Bilgiler

HAC

İslam’ın şartlarından biri olan Hac, ihramlı bir şekilde Kâbe’yi ve etrafındaki belirli yerleri Arefe Gününden başlayarak belirli bir vakit içerisinde usulüne uygun ziyaret etmektir. Yapılması gereken bu hususlara Menasik denmektedir.

 

UMRE

Hac gibi belirli bir zaman aralığı şartı olmayıp Harem bölgesi dışında ihramlanıp niyet ederek Kâbe’yi tavaf edip Safa ve Merve arasında sa’y yapmak ve en sonunda saç kestirerek tamamlanan bir ibadettir.


MENASİK

Hac ve Umrenin edasıyla ilgili gerekli olan çeşitli uygulamalara menasik denir. Bunlar farz, vacip ve sünnet olarak ayrılmaktadır.


İHRAM

Hac veya umre yapmak isteyen kişilerin giydiği, bir takım helallerin yasak kılınmasını sağlayan ibadet elbisesidir. Erkeklerin ihramı İzar ve Rida’dan oluşur.Beyaz renkli ve dikişi olmayan bir elbisedir. Bir parçası bele bağlanarak diğeri de omuzdan sarkıtılır. Kadınların İhram elbisesi ise tesettüre uygun olan ve yüz ve eller dışında vücudun tamamını örten elbiseleridir.


TEHLİL

Tehlil, “Lâ İlâhe İllallah” (Allah’tan başka ilâh yoktur) sözünü söylemektir.


TEKBİR

“Allahü ekber” (Allah en büyüktür) demektir. Allah’ın yüceliğini ilan etmektir.


            TAVAF              

Hacer’ül-Esved hizasından niyetle başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Buna güç yetiremeyenler alternatif imkanlardan faydalanabilir.


ŞAVT

Kabe etrafında yapılan tavafın her bir dönüşüne şavt denir. Tavaf yedi şavttan oluşur.


IZTIBA

Tavaf esnasında erkeklerin sağ omuzlarını koluyla birlikte açık bulundurmalarıdır.


İSTİLAM

Tavaf’a başlarken ve Tavaf yapılırken her bir şavt’ta Hacer’ül-Esved’i selamlamaya denir.


TAVAF NAMAZI

Her Tavaf’tan sonra kılınan iki rekat vacip namazdır. Kılarken okunan sureler ve kılınış yönüyle ihram namazı gibidir.


SAY

Safa tepesinden başlayıp Merve’ de bitmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürüyüşe gücü yetiremeyenler tekerlekli sandalye ile de yapabilirler.


MİKAT

İhrama girme yeridir. Mekke çevresinde, çeşitli bölge ve ülkelerden hacca gelenlerin ihrama girecekleri özel yerleri ifade eder. Harem ve Hill bölgeleri dışında yaşayan Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke’ye gelirken bu sınırlarda ihrama girerler.


HERVELE

Say yaparken erkeklerin yeşil direkler arasında kısa adımlarla koşmaya yakın hızda yürümelerine verilen isimdir.


HALK VE TAKSİR

Erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine “Halk” saçlarının bir miktar kestirmelerine ise “Taksir” denir. Hanımların ise saçlarının ucundan az miktarda kestirmeleri ihramdan çıkmaları için yeterlidir.


HAREM BÖLGESİ

Allah (cc) tarafından Mekke ve etrafının “Harem Bölge ” olarak tanımlanan sınırları belli yerlerdir. Burada bütün canlılar koruma altındadır.


KÂBE

Yüce Allah’ın bildirdiği üzere yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk binadır. Bulunduğu alan Allah ( cc) katında dünyanın en kıymetli yeridir.


HACER-İ ESVED

Tavafa başlama işareti olarak Kâbe’nin doğu köşesine konmuş olan ve Hz.Muhammed (S.A.V) tarafından cennetten gönderildiği haber verilen koyu renkli bir taştır.


MÜLTEZEM KAPISI

Kâbe’nin kapısına verilen isimdir. Hacer-i Esved köşesi ile kapı arasına da Mültezem denmektedir.


RÜKN-Ü YEMANİ

Kâbe’nin güney köşesidir. Tavaf esnasında Hacer-i Esved’e gelmeden önce istilam edilir.


KİSVE

Üzerinde ayetler yazılı olan ve saf ipekten dokunan ve siyah renkli Kâbe örtüsüdür.


HATİM VE HİCRİ İSMAİL

Kâbe’nin kuzey duvarı önünde yer alan yarım daire şeklindeki duvara “Hatim” denir. Bu duvarla Kâbe arasındaki mevcut boşluğa ise “Hicri İsmail” denir. Burası Kâbe’nin iç kısmı ile aynı olup içinde sadece nafile namazlar kılınabilir.


MAKAM-I İBRAHİM

Kâbe’yi inşa eden Hz. İbrahim’in iskele olarak kullandığı ve ayak izlerinin bulunan taşın olduğu yer ve çevresidir.


ZEMZEM

Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e Allah ( cc)’ın ihsan ettiği ve kaynağı Kâbe’nin yanında bulunan sudur.


SAFA VE MERVE

Kâbe-i Muazzama’nın doğu tarafında yaklaşık 350 metre mesafeli sa’y ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.