All for Joomla The Word of Web Design

MİNA


Mina, Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Harâm’ın yaklaşık 7 km. kuzeydoğusunda ve Harem sınırları içinde bulunur. Burası şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin yapıldığı yerdir.


Mina aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.s) ile Medineliler arasındaki Akabe görüşmelerinin gerçekleştiği yerdir. Allah Resulü İslam dinini daha rahat tebliğ edeceği bir yer arıyordu. Özellikle hac mevsimlerinde Mekke’ye gelen kabilelerle görüşmeler yapıyor, onları İslam’a davet ediyordu. İnanan insanların hicret edeceği bir mekan için onları ikna etmeye çalışıyordu. Nihayet Medine’den gelen Hazrec kabilesinden altı kişi bu çağrıya kulak vererek kendisini ve inananları koruyacaklarına dair söz verdiler. Birinci ve İkinci Akabe Biatleri’nin ardından müşriklerin zulümlerinden bıkan Mekke’deki Müslümanlar Medine’ye hicret ettiler. Mina, bu adımın atıldığı bir yer olması hasebiyle İslam tarihi için önemli bir ziyaret yeridir.


Kurban Bayramı’nın ilk günü burada kurban kesilmektedir. Bayram günleri boyunca burada cemrelere taş atılır. Bu olaya şeytan taşlama denmektedir. Hz. İbrahim, kendisine engel olmak isteyen şeytanı bu mekanda taşlamış, burada Allah için kurban kesmiştir. Bundan dolayı Hac ibadeti yapanlar da o mekanda şeytan taşlarlar ve kurban keserler.


Mina’nın sınırı Mekke tarafında Akabe cemresi, doğu yönünde Muhassir vadisidir. Kuzeyinde Akabe’den Muhassir vadisine kadar uzanan Kâbil dağı, güneyinde Akabe’nin hizasından başlayan ve Muhassir vadisine kadar uzanan Sebîr dağı bulunmaktadır. Bu iki dağın Mina’ya bakan yüzleri Mina’nın sınırları içindedir. Arka yüzleriyle Akabe Biatı’nın yapıldığı yer ve Muhassir vadisi sınırların dışındadır.

Mina ile Müzdelife’nin sınırlarının belirlenmesi amacıyla Suudi Arabistan Hac Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulmuş, bunlar 1973’te topografik bir çalışma yaparak sınırları tesbit etmiştir. Arafat ve Müzdelife gibi ortak bir ibadet mekânıdır. Hz. Peygamber 812 hektarlık bir alanı kapsayan Mina’nın özel mülkiyete konu olamayacağını bildirilmiştir.

Arapça’da insanların toplandığı veya kan akıtılan yere “minâ” denmektedir. Hz. Âdem’in burada cenneti temenni ettiği ve Cenâb-ı Hakk’ın bu yerde Hz. İbrâhim’e lutufta (men) bulunduğu için bu isim verildiği nakledilir. Aynı zaman insanların bayram günlerinde burada toplandıkları ve Allah’a yaklaşıp azabından emin olma ümidiyle kurban kestikleri için bu şekilde adlandırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir