Kısaca Umre Vazifesi

Peygamberimiz Efendimiz’in (sas) küçük Hac olarak vasıflandırdığı Umre, kutsal mekanlarda yapılan önemli bir ibadettir.

Çünkü Umre bir hasrettir. Beytullah’a ve Resullah’a duyulan özlemi ifade etmektir.

Umre bir davettir. Maddi-manevi temizliği sağlayan, kalbi Allah sevgisiyle dolduran, Resulullah’ın aşkını hissetmemizi sağlayan bir davettir.Yolculuk boyunca O’na misafir olmaktır.

Umre, ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında Sa’y edip saçların bütününü veya bir kısmını tıraş etmekten ibarettir. Hac ibadeti için belirli bir zaman dilimi bulunurken Umre için böyle bir şart yoktur. Hacda ihram, tavaf, sa’y ve tıraşın yanı sıra Arafat ve Müzdelife vakfeleri, şeytan taşlama ve kurban ibadeti vardır.

Umre ibadeti ise daha kısadır. İhramlar Harem bölgesi dışında giyilir. Harem’e gelince “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur!” şeklinde niyet edilir ve umre tavafı yapılır. Tavafın ardından tavaf namazı kılınır, yine niyet edilerek Safa ve Merve tepeleri arasında Say yapılır. Sayın tamamlanmasının ardından ise saçlar tıraş edilir ve umre tamamlanmış olur.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurur:

Bu Kâ’be, İslâm’ın ana sütunlarından bir sütundur. Kim Hac veya Umre yapmak için girişimde bulunur yola çıkarsa, Allah’ın garantisi altına girmiş olur. Eğer ölürse Allah onu Cennet’ine koyar. Sağlıcakla ailesine döndürülürse pek büyük sevaplarla mükâfatlandırılmış olur.”

Peygamberimiz de Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte birkaç kez umre yapmıştır ve bu güzel ibadeti ümmetine tavsiyede bulunmuştur.

Umre sözlükte “ziyaret etmek, Kâbe ziyareti” gibi anlamlara gelir. Fıkıhta ihrama girerek Kâbe’yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa‘y yapmayı ifade eder. Arapça’da İ‘timâr “umreyi eda etmek”, mu‘temir “umreyi eda eden kimse” demektir. İslâm’ın temel şartlarından biri olduğu için hac ve umre birbirinden ayrıdır. Bunun için hacca “büyük hac” (el-haccü’l-ekber), umreye “küçük hac” (el-haccü’l-asgar) denilir. Umre kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de Bakara suresinde (el-Bakara 2/196,158) üç defa geçer.

İslam kaynaklarında müstakil başlık altında veya hac bölümlerinde yer verilmiştir. Ayrıca birçok âlim hac ve umreye dair müstakil eserler yazmıştır.

Umre rehberi kitaplar da bulunmaktadır.