Kısaca Umre Vazifesi

Allah’ın Resûlü Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Bu Kâ’be, İslâm’ın ana sütunlarından bir sütundur. Kim Hac veya Umre yapmak için girişimde bulunur yola çıkarsa, Allah’ın garantisi altına girmiş olur. Eğer ölürse Allah onu Cennet’ine koyar. Sağlıcakla ailesine döndürülürse pek büyük sevablarla mükâfatlandırılmış olur.”

Umre, şanlı Peygamberimizin küçük Hac olarak vasıflandırdığı bereketli bir ibadettir.

Bakara sûresinin 196. âyetinden ilham alarak Umrenin Hac gibi farz bir ibadet olduğunu ileri süren İslâm bilginleri de vardır Umre, ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında Sa’y edip saçların bütününü veya bir kısmını traş etmekten ibarettir.

Hac ile Umre arasındaki ana farklar, Haccın özel Hac günlerinde yapılabilmesi, ihram, tavaf, sa’y ve tıraşın yanı sıra Arafat ve Müzdelife vakfelerini, şeytan sembolleri olan cemreleri taşlamayı ve kurbanı ihtiva etmesidir.