Kısaca Hac Vazifesi

Hac, İslam’ın özetidir. Onun belirli günlerde İhramlanma, Arafat’ta Vakfe ve Tavaf gibi özgürce yaşanmasıdır. Bu sebeple Hac; Yüce Rabbimizin emrine mutlak itaattir.

Hac; Hz. İbrahim’den Hz. Muhammed’e kadar bütün Peygamberleri ve çağrılarını tanımaktır. Tüm renkleri ve dilleri içinde insanlığı bir bütün halinde hür ve eşit görmektir.

Hac; eş, çocuk, ana, baba ve sosyal statü gibi tüm sevgililerimizi bırakarak, bedeni, ruhî ve maddi varlığımızla Allah’a koşmaktır. O’nunla sözleşmektir.

Hac, benlikten ve beşeri yargıdan soyutlanmak, değer ölçüsü olarak yalnızca ilahi kanunları benimsemektir.

Hac, canlılara saygıdır. Bitkiler dahil bütün yaratıklarla barıştır. Şeytanlar ve şeytani güçlerle mücadele eğitimidir. Silahsız cihattır. Ferdilik içinde içtimailiktir.

Ümmet şuurunu pekiştirip kültürel, iktisadi ve siyasi birliği kurmaya çalışmaktır. Dış görünüşü ile birliğin, iç hakikati ile Kıyamet Günü’nün provasıdır.

Bütün bu özellikleri içinde bedeni, ruhi, mali, sosyal ve siyasi vasıflı ve görünümlü Hac, İslam’ın beş ana temelinden biridir. Günahlardan aklayan ana ibadettir.

Cennet’e açılan fiili duâdır.

Hac yaklaşık dört bin yıl önce Rabbimizin “İnsanlara Haccı ilan et…” buyruğu ile Hz. İbrahim’le başlamıştır.

Son ve cihanşumul (evrensel) Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) açıklamasına göre küçük Hac olan Umre de bir ölçüde Haccın hususiyetleri ile özelliklidir.