All for Joomla The Word of Web Design

Hac insanın yüceliğini kanıtlamasıdır

Yüce Allah bizleri, kendi iradesinin ürünü olan kader senaryosuna göre yaratmıştır. Verdiği akıl, irade, haklar, özgürlükler, nimetler ve gönderdiği buyruklarıyla bizleri denemek için güzel ameller yarışına çıkarmıştır. Rabbimiz, duygularımızın fiilen ortaya çıkmasını istemekte, bu sebeple de amellerimize bakacağını bildirmektedir.


Yüce Allah dilediği deneme gereği amellerimize ve yaşayışımıza bakacağına göre; bize düşen görev de inancımızı ve kulluk yaşantımızı kanıtlamaktır. Kaldı ki Rabbimiz kanıt üzere yaşamamızı emretmekte, seçtiği ve razı olduğu İslam Dini’ni kabul etmeyeceklerden de inkârlarını gerekçelendirecekleri kanıt istemekte; “Doğru söyleyenlerdenseniz daha önce indirilmiş vahiy ürünü bir kitap veya bilimsel bir kanıt getirin” diyerek vurgulamaktadır.

Allah, bizden inancımıza ve yaşantımıza kanıt isterken bilginlerimizi de kendi varlığına kanıt göstermektedir. Rabbimiz ayrıca, yaratılacak Hz. Âdem’i ve oğullarını bozguncu ve kan dökücü olarak tavsiflerindeki yanılgılarını kendilerine göstermek için Arafat’taki vakfemizi de meleklerine kanıt göstermekte ve bizlerle iftihar etmektedir. Bizden kanıt isteyen ve bizi kanıt gösteren Rabbimiz, bizleri kendisi Rab olarak kabul edeceğimiz bir kıvamda yarattığına şahit tutmakta, bir diğer ifadeyle bizi bize kanıt göstermektedir.

Yüce Rabbimiz bizleri yargılarken organlarımızı, ciltlerimizi aleyhimize tanık kılacağını bildirmekte, nefsimizle ilgili hükmü, bizim şahitliğimiz altında öz benliğimize verdireceğini açıklamaktadır.

Yaradanımızla ilişkilerimiz gibi insanlarlarla münasebetlerimiz de kanıt sunmayı gerektirmektedir. Örneğin; aslında kalben tasdik olan imanı, dille ikrarın amacı İslami kurallara muhatap kılınabilmemiz için insanlara kanıt vermektedir. Bunun gibi hakkımızı alabilmek için mağduriyetimizin, göreve getirilmemiz için de liyakatimizin kanıtlanması gerekmektedir.

Sunulan bütün bu ilahi bilgilerin oluşturduğu gerekçeler ve de Allah’ın Resul’ünün Haccın, Hac öncesi dönemi kapatıp yeni bir dönem açacağını bildiren açıklaması ışığında; İslami hayat ve onun özeti olan Hac, yaratılırken erdirildiğimiz yüceliği, hür iradelerimizle kanıtlamak ve yeni bir döneme başlamak içindir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir