All for Joomla The Word of Web Design

Şeytan taşlama nedir, neden şeytan taşlanır?

Bu yazımızda Haccın temel görevlerinden Şeytan Taşlama neden yapılır? Şeytan Taşlama nerede yapılmaktadır? Şeytan Taşlamanın Yorumu Nedir? Sorularını yanıtlayacağız.


ŞEYTAN SEMBOLLERİ NEDEN TAŞLANIR?

Her insan için bir Şeytan görevlendirilmiştir. Şeytanlar Cin asıllı olup ataları iblistir. İblis Hz. Adem gibi nesillenmiştir. Fakat O yaşamaktadır ve Kıyamet Günü’ne kadar da yaşayacaktır. İblis, Yüce Rabbimizin en güzel kıvamda yarattığı Adem’e saygı secdesine varılması emrine mantık yürüterek karşı çıkar. Bu sebeple ilahi huzurdan taşlanma olan “Recm” cezasına mahkûm edilerek kovulur. Bu cezayı uygulama görevi, toprak kökenli olduğu için İblis tarafından küçümsenen Ademoğlu’na verilir. Ve bu sembolik ceza Haccın belirli günlerinde Remy-i Cimar görevi ile çakıl taşları türünden toprak menşeli bir maddeyle Mina’da uygulanır.

TAŞLAMA NEREDE YAPILIR?

İblisle birlikte birbirlerine düşman olarak yeryüzüne sürülen Adem ile Havva, Mekke’de Arafat’a yerleşip nesillenir. İblis de onları görerek şer aşılayabilmek için onlara yakın mekan olarak Mina’yı yerleşim, çoğalım ve yönetim merkezi edinir. Bunun içindir ki taşlama cezası Mina’da uygulanır.

İblis ve ona bağlı olarak çalışan şeytanlar, Allah’a isyana yönlendirici faaliyetlerini yapabilmek için insanlara yakın olmaya ve onları görmeye muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan ötürü insanların kendilerini göremedikleri yerden insanlara yaklaşabilir ve etki edebilirler. Başta tuvalet, yatak odası, sofra ve çarşı olmak üzere her yerde ve hatta Kur’an okur ve namaz kılarken bile insanlarla bir arada olabilirler. İlahi Kader senaryosu gereği biz insanlara refakat ettirilen Cin şeytanlarından ancak Allah’ı anarak ve İslami çizgide kalarak korunabiliriz.

ŞEYTAN TAŞLAMANIN YORUMU

Mina’da baş şeytan İblis ve yönetimindeki küçük ve orta dereceli şeytanların sembolleri olan mekanları taşlamak, yaratılırken erdirildiğimiz yüceliğimizi koruduğumuzu Cin şeytanlarına ve şeytanlaşmış insanlara kanıtlamaktadır. “En güzel biçimde” yaratılmış olma özelliğimizi koruduğumuz ve sürdüreceğimizi, öz benliğimize – meleklere- şeytanlara ve insanlara kanıtlamak olan Haccın, hac öncesi günahları bağışlatacağını Yüce Peygamberimiz müjdelemiştir. Bağışlanma Arafat’ta ve Müzdelife de gerçekleşir. Artık yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde günahlara dalmamak amacıyla başta her birimiz için görevlendirilen özel cin şeytanı olmak üzere bütün şeytanlarla ve şeytanlaşmış şahıslar, ilkeler ve kurumlarla mücadele etmek gerekir. En az 3 gün sürecek olan taşlama eylemi bu mücadelenin gerekliliğini, sürekli olmasının ve beraberce yapılmasının lüzumunu öğretmektedir. İlahi hikmet gereği saptırıcı telkinlerine maruz kaldığımız şeytanları biz görmüyoruz. Onlar aleyhimizdeki faaliyetlerini görünmeden yaptıkları gibi biz de onları görmeden sembollerini taşlayarak düşmanlığımızı açığa vuruyoruz. Şeytan sembollerini taşlamada asıl gaye Allah’ı anmaktır. Seküler/inkârcı bir mantık yürütmeksizin ilahi emirlere uymak teslimiyetini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir