Remel nedir? Remel'in anlamı nedir?

Remel Nedir? Remel'in anlamı nedir? Bu soruların yanıtını verebilmek için ilk olarak Remel'in tarihçesini çok iyi bilmek gerekir.


Remel nedir? Remel'in anlamı nedir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ashabıyla birlikte hicretin yedinci yılı Zül-Kade ayında Umre yaparlarken, müşrikler Darun-Nedve'nin önünden ve yakın çevredeki yüksekçe yerlerden onları izlemişlerdi. Müşrikler, kendi aralarında Hz. Muhammed önderliğindeki Müslümanlar'ın Medine'de ağır şartlar içinde yaşadıkları ve de uğradıkları yaygın sıtma hastalığı sebebiyle zayıf düştüklerini konuşup dedikodu yapıyorlardı. Bu sebeple Hz. Peygamber, tavafının ilk üç dönüşünde sağ omuzu açık (ızdıba) bir şekilde güç gösterisi yaparcasına koşarımsı adımlarla dönüş yapmıştı. Koşma anlamına gelen Remel'i sahabilerine de emir buyuran Hz. Muhammed, “Bu gün putperestlere kendisini kuvvetli gösteren kişiye Allâh rahmet etsin” şeklinde dua etmişti. 

Remel'in anlamı nedir?

Remel böylece tavafa girerken, Hac ya da Umre görevi için kutsal topraklara giden Hacı, tavaf esnasında Remeli de unutmamalıdır. Remel erkeklere özgüdür. Remel, Hz. Peygamber tarafından Vedâ Haclarında da yapıldığı için yapılır. Çünkü Remel geçmişi yaşatmak kadar geleceğin bedenî, ilmî, iktisâdî, siyâsî ve kültürel güç projelerini üretmek gereğini de sembolize eder. Remel geçmişin hatırasını yaşatmaya dönük olmaktan çok, tavaf yapan fertlerin ve toplumların geleceğine yöneliktir. Onları yaşadıkları toplumda güçlü olmaları gereğine yönlendirmektir.