All for Joomla The Word of Web Design

KUBA MESCİDİ ( İslam’ın İlk Mescidi )

Hz. Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret edince Medine’ye varmadan önce Kuba’da konaklamıştır. Peygamberimiz burada 14 gün kalmıştır. Kuba Mescidi Hz. Muhammed’in Medine’ye gelişinde, kendisini Müslümanların coşkuyla karşıladıkları bölgede yer almaktadır.


Hz. Peygamber Mekke’den ayrılırken kendi yatağına bıraktığı Hz. Ali, Allah Resulü’nün ardından gizlice şehirden çıkıp Kuba’ya geldi ve burada Hz. Peygamber’le buluştu. Hz. Ali ile birlikte annesi Fatıma bint Esed, Peygamberimizin hanımı Sevde bint Zem‘a, kızları Hz. Fatıma ve Ümmü Külsûm de gelmişlerdi. Hz. Ebû Bekir’in ailesi de onlarla beraberdi. Hz. Peygamber yanındakilerle birlikte 12 Rebiülevvel (622) Cuma günü Kuba’dan Yesrib’e hareket etti.


Sevgili Peygamberimiz Kuba’da kaldığı süre içerisinde İslam’ın ilk mescidini inşa ettirmiş, burada cemaatle namaz kıldırmıştır. Mescidin inşasında bizzat çalışmıştır.


Kur’an-ı Kerim’deki şu ayetin bu mescid ve cemaatiyle ilgili olduğu nakledilir:“… Habibim ilk günde takva üzerine yapılan mescidde namaz kılman senin için daha uygundur. O mescidde maddi ve manevi kirlerden temizlenmeyi seven kimseler vardır…” (Tevbe 108)


Hz. Peygamber Medine’ye gittikten sonra çoğu zaman bu mescide gelerek ziyaret eder ve namaz kılardı. Hz. Peygamber’in bazen cumartesi, bazen de pazartesi günleri,ramazanın ise 17. günü Mescid-i Kubâ’ya giderek namaz kıldığı rivayet edilmektedir. Bundan dolayı kaynaklarımızda Kuba Mescidi’nin faziletine dair bölümler bulunmaktadır. Kubâ’da namaz kılmanın insanlara umre gibi sevap kazandıracağı rivayet edilmektedir.


Ömer b. Abdülazîz valiliği sırasında Mescid-i Kubâ’nın duvarları yontma taş ve kireç kullanılarak yenilenmişti. Kurşun kaplı demir çubuklarla birbirine perçinlenmiş taşlardan oluşan sütunlar yapıldı. Üzeri saç kerestesinden bir tavanla kaplanmıştı. Duvarlar kireç ve mozaiklerle süslendi.


Mescid-i Kubâ 1985’te Kral Fahd döneminde tamamen yıkılıp yeni bir planla tekrar inşa edildi. Mescidin sahası eskisine göre beş kat daha büyütüldü ve 10.000’den fazla insanın aynı anda ibadet edebileceği bir mekan haline geldi. Önde yer alan kapalı kısımda 12 m. çapında altı büyük kubbe yer almaktadır. Mescidde kullanılan mermerler Türkiye’den götürülmüştür. Yapıda yaklaşık 1400 metreyi bulan yazılarını Hattat Hasan Çelebi yazmış, kalem işi süslemeleri de Mustafa Çelebi yapmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir