Kayıt İçin Gerekli Belgeler


Kayıt İçin Gerekli Belgeler 1) Yeni çipli pasaport (seyahat başlangıcından itibaren en az 7 ay geçerli olması gerekmektedir),

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3) Hac kayıt yetki belgesi,

45 yaş altı bayanlardan istenen ek belgeler:

1) 45 yaşının altında eşi ile gidenlerden nüfus müdürlüğünden alınan “Nüfus Kayıt Örneği” nin aslı,

2) Mahremiyle gidenler için; 18 yaşından büyük erkek (oğul, erkek kardeş, baba, kayınpeder, dede, amca, yeğen, damat) akraba olduklarını gösteren nüfus kayıt örneğinin aslı,

3) Noterden alınacak evraklar: Evli ise eşinden, bekar ise babasından muvafakatname (baba yoksa diğer erkek aile bireylerinden) ve mahreminden alınacak taahhütnamenin aslı,

Muvafakatname örneği:

02.08.1981 doğumlu eşim …………………… T.C. kimlik numaralı ………… ..……….. ‘ın  Hac ziyareti için abisi ……………  …..…….. ile Suudi Arabistan’a gidip gelmesine, seyahat etmesine ilgili devletin talebi üzerine muvafakat ederim.

Taahhütname örneği:

Kız kardeşim, 02.08.1981 doğumlu eşim ………………….. T.C. kimlik numaralı …………… …………..’ın yanımda Hac farizası için götüreceğim. Kendisinin orada kaldığı süre zarfında ikamet, ibate ve tüm iaşelerinin tarafımdan karşılanacağını, kendisinin gidiş ve dönüş yol masraflarını karşılayacağımı ve süre bitiminde geri dönüşünü sağlayacağımı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim.

1) Babası ile gidenlerden; nüfus müdürlüğünden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” nin aslı,

2) Anne ve beraberinde mahremiyle gidenlerden; 18 yaşından büyük bay (erkek kardeş, amca, dayı, dede) ile akraba olduklarını gösterir nüfus kayıt örneğinin aslı,

Noterden alınacak evraklar:

Babasından (baba yoksa diğer erkek aile bireylerinden) Hac’ca gidebileceğine dair muvafakatname ve mahreminden alınacak taahhütnamenin aslı.