İhram ve Umrede Dikkat Edilecek Husus

ihram giyen kişilerin dikkat etmesi gereken unsurları şöyle sıralayabiliriz;


İhram ve Umrede Dikkat Edilecek Husus 1 - İhramlı iken parfümlü sabun, şampuan, peçete vs. kullanmak uygun değildir.
2 - Kadınların ihramlı iken ellerini ve yüzlerini açık tutmaları,
3 - Tavaf esnasında abdest bozulursa, tavaf bırakılıp abdest alınır ve kalan yerden başlanıp tamamlanır.
4 - Tavaf ederken Kâbe öne, arkaya ve sağa alınmaz.
5 - Tavafa Hacer-i Esved hizasını geçmeden başlayıp, bitiminde de bu hizayı biraz ileri geçmek lazımdır.
6 - İzdihamlı zamanlarda Hacer-i Esved(i öpme yerine uzaktan avuç içleriyle “Bismillâhi Allahuekber.” diyerek istilâm etmek.
7 - Rükn-ü Yemani’ye avuç içi sürülerek ya da uzaktan istilâm edilir. Öpmek ise uygun görülmemiştir.
8 - Tavaf veya sa’y yapılırken farz namaz başlarsa, imama uyup namazdan sonra tekrar kaldığı yerden başlayıp tamamlanır.