Hac ve Umre ibadetlerinde tur seçimi nasıl yapılmalıdır?

Hac ve Umre ibadetini sorunsuz bir şekilde tamamlamak isteyen kişiler, tur firmasını seçerken nelere dikkat etmelidir? Tur firmalarının fiyatları mı göz önünde bulundurmalı yoksa başka kriterler üzerine yoğunlaşarak mı seçim yapmalıdır?


Hac ve Umre ibadetlerinde tur seçimi nasıl yapılmalıdır? Hac ve Umre ibadetlerini yerine getirmek amacıyla milyonlarca Müslüman, her yıl kutsal topraklar olan Mekke ve Medine’yi ziyaret etmektedir. Bu topraklarda gerekli dini vecibelerini usulüyle yerine getirdikten sonra günahlarından arınmış bir şekilde ülkelerine dönmektedir.

Hacı adayları; konaklama, beslenme, ulaşım, sağlık ve rehberlik gibi ihtiyaçlarının eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde sağlanmasını istemekte; bu sebeple de güvendikleri bir tur firması ile yola çıkmayı tercih etmektedir.

Tur firmasını seçerken, Hac ve Umre programlarının fiyatlarını detaylı bir şekilde araştırmak, atılacak ilk adımdır. Fiyat skalası her firmaya göre değişse de genel olarak birbirlerine yakın fiyatlar olduğu bilinmektedir. Genel ortalamanın çok altında fiyatlar veren tur şirketlerine karşı ise dikkatli olunması gerekmektedir. Bu firmaların üyelikleri, sertifikaları ve sözleşme metinleri dikkatlice okunmalı, hangi hizmetleri ne düzeyde sunduklarına bakılmalıdır.

Firmaların, TURSAB ve IATA üyeliklerine, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen A grup acente sertifikasına sahip olup olmadığına özellikle dikkat edilmelidir. Bakanlık tarafından firmalara verilen Hac ve Umre programları konusunda da “yetki sahibi olup olmadığını” tescilleyen belgeler incelenmelidir.  

 Hac-ve-Umre-ibadetlerinde-tur-secimi-nasil-yapilmalidir.jpg

Firmaların fiyatları araştırılıp, “üyelik-sertifika” gibi belgeler konusunda güvenilirliği test edildikten sonra; Umre ve Hac esnasında sağladığı imkanların kalitesi araştırılmalıdır. Ulaşım ve rehberlikten konaklamaya kadar detaylı bilgi sahibi olmak şarttır. Örneğin; konaklama yapılacak otelin Kabe’ye ve Mescid-i Nebeviye olan yakınlığı, Mekke-Medine arasında yapılan yolculuklar sırasında tur firmasının sunduğu ulaşım aracının kalitesi ve hizmetleri gibi ayrıntılar önem arz etmektedir.

Umre ve Hac programı seçiminde en önemli hususlardan biri de turu düzenleyen firmanın kutsal topraklara ilişkin eğitim verip vermediğidir. Hac ve umre ibadetinin tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için önem arz eden bu eğitimlere, karar verme sürecinde dikkat edilmeli, programlarında bu hususların bulunmadığı firmalar seçilmemelidir.

Sonuç olarak yukarıda sıraladığımız konular, tur firması seçiminde en fazla önem arz edenler arasında yer almaktadır. Diğer yandan; personelin güler yüzlü ve pozitif durumu, sorularınıza verdiği net cevaplar, çözüm üreten ve sadece para kazanma niyetinden ziyade güven veren yapısı gibi ayrıntılara da dikkat etmek gerekmektedir. Anlaşılacağı üzere tur firması seçerken sadece fiyat değerlendirmesi yaparak karar vermek yanlış bir yöntem olacaktır. Hac ve umre programınız sırasında sancılı bir süreç geçirmemek için tüm detayları dikkatli bir şekilde araştırıp incelemekte fayda vardır.