Ayet ve Hadisler

Umre ibadetiyle ilgili ayet ve hadislerden örnekler;


Ayet ve Hadisler AYETLER

"Bütün insanların Allah'a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, âlemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke'deki Kâbe'dir" - Âl-i İmran 96

"Orada (Mekke'de) Allah'ın (c.c) varlığını ve kudretini bildiren Beytullah'ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim'in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur Ona bir yol bulabilenlerin (imkânı olanların) Beytullah'ın Hac ve ziyaret etmeleri, Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim Haccı inkâr ederek küfre girerse, şüphesiz ki Allah âlemlerden ganidir." - Âl-i İmran 97

"Haccı da Umreyi de vecibelerini tamamıyle yerine getirerek Allah için yapınız." - Bakara 196

"Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah'ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekânlardandır. Hac veya Umre maksadıyle Kâbe'ye gelenlerin, bu iki mekân arasında ibadet maksadıyla sa'y yapmalarında bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir." - Bakara 158

HADİSLER

"Allah iki Umre arasında yapılan (küçük) günahları affeder. Allah katında kabul olunan Haccın karşılığı ise anca Cennet'tir." - Buharî ve Müslim

"Hac ve Umre'yi peş peşe yapınız, çünkü böle yapılan Hac ve Umre körüğün demir, altın ve gümüşteki pası yok ettiği gibi fakirliği ve günahları yok eder. Kabul edilen Hac'ın karşığı ancak Cennet'tir. Güneş gününü ihramlı ve telbiye ile geçiren mü'min kişinin günahlarıyla batar ve böylece o kişi günahsız kalır." - Nesaî ve Tirmizi

"Telbiye getiren kişiye müjde verilir, Tekbir getiren kişiye de müjde verilir." Ashab-ı Kiram sordular:"Ya Rasulallah bu müjde Cennet midir?" Rasulallah:"Evet" dedi. - Tebranî

"Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid'i Haram hariç, başka mescidlerde kılınan bin namazdan efdaldır. Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, sair mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha efdaldır." - İbn-i Mace